Home เกี่ยวกับเรา ข้อมูลอื่นๆ The News ภาพบรรยากาศงาน "ราตรีบริหาร 53"
ภาพบรรยากาศงาน "ราตรีบริหาร 53" PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 28 December 2010 14:47

ภาพบรรยากาศงาน "ราตรีบริหาร 53

และ Goodbye Senior" จัดโดย ภาควิชาบริหารธุรกิจ

 

นายมนตรี รื่นชัยภูมิ ประธานภาคบริหารธุรกิจ พร้อมคณะกรรมการ

ได้ร่วมกันจัดงาน "ราตรีบริหาร 53 และ Goodbye Senior 9th" สานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง

ขึ้น ณ ลานหน้าอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2553

มีอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเองระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา

และรุ่นพี่กับรุ่นน้อง

Click

 

Last Updated on Thursday, 06 January 2011 11:42